"รักโลก รักษ์พลังงาน" ในสำนักงานของท่าน ช่วยกันปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ในช่วงเวลา 12.00-13.00 น. จะสามารถประหยัด ค่าไฟฟ้าได้

ขณะใช้งานปกติคอมพิวเตอร์ที่มีจอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว กินไฟ 113 วัตต์ แต่หากปิดหน้าจอขณะ CPU ทำงานกินไฟแค่ 33 วัตต์ สามารถประหยัดพลังงานได้ 80 วัตต์

หรือปิดจอมอนิเตอร์วันละ 1 ชั่วโมงเวลาพักกลางวัน ประหยัดเงินได้ 20.55 บาท/เครื่อง/เดือน ถ้า 250 เครื่อง ประหยัดเงินไปได้ 5,136 บาท/เดือน หรือ 61,637 บาท/ปี

" ทุกชีวิตจะปลอดภัย ถ้าใส่ใจทำความสะอาดมือ " ด้วยความปรารถนาดีจาก คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลสวนปรุง

Close