งานบริการผู้ป่วยนอก

อ่าน คลิกเลย

อัตราค่าบริการ

อ่าน คลิกเลย

ข้อมูลจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อ่าน คลิกเลย

บริการจิตเวชฉุกเฉิน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เป็นอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง (โทรศัพท์ปรึกษาการบริการจิตเวชฉุกเฉินได้ที่ 0 5390 8500 ต่อ 60111)

ลำดับ คลินิก วัน เวลา
1. คลินิกจิตเวชทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
2. คลินิกคนใจเด็ด พุธและศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
3. คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น พุธและศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
4. คลินิกรักษ์จิต อังคาร 08.00 - 16.00 น.
5. แพทย์ระบบประสาท อังคาร - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
6. คลินิกโรคซึมเศร้า จันทร์ 08.00 - 16.00 น.
7. คลินิกสูงอายุ พฤหัสบดี 08.00 - 16.00 น.
8. คลินิกนิติจิตเวช จันทร์ 13.00 - 16.00 น.

บริการจิตเวชฉุกเฉิน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เป็นอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง (โทรศัพท์ปรึกษาการบริการจิตเวชฉุกเฉินได้ที่ 0 5390 8500 ต่อ 60111)

บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ให้บริการในวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 12.00 น.

สำหรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปที่ไม่ฉุกเฉิน (นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 0 5390 8500 ต่อ 60208) ในเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 08.00 - 16.00 น.

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ กิจกรรม ราคา
1 อัตราค่าบริการสำหรับหอผู้ป่วยจิตเวชสามัญ  
  ค่าห้องและอาหารผู้ป่วยสามัญ 400 บาท/คน/วัน
  ค่าบริการทางการพยาบาลทั่วไป 300 บาท/คน/วัน
  ค่าอาหารพิเศษ 260 บาท/คน/วัน
2 อัตราค่าบริการสำหรับหอผู้ป่วยจิตเวชพิเศษ  
  ค่าห้องและอาหารผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว/VIP 2000 บาท/คน/วัน
  (สิทธิ UC และ ประกันสังคม จ่าย 1600 บาท/คน/วัน)  
  ค่าห้องและอาหารผู้ป่วยพิเศษรวม 1000 บาท/คน/วัน
(สิทธิ UC และ ประกันสังคม จ่าย 600 บาท/คน/วัน)  
ค่าบริการทางการพยาบาลทั่วไป 300 บาท/คน/วัน
ค่าอาหารพิเศษ 260 บาท/คน/วัน
3 อัตราค่าบริการสำหรับผู้ป่วยจิตเวชชาวต่างชาติ  
ค่าห้องและอาหารผู้ป่วยสามัญ 800 บาท/คน/วัน
ค่าห้องและอาหารผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว/VIP 4000 บาท/คน/วัน
(AEC 3000 บาท/คน/วัน)  
ค่าห้องและอาหารผู้ป่วยพิเศษรวม 2000 บาท/คน/วัน
(AEC 1500 บาท/คน/วัน)  
  ค่าบริการทางการพยาบาลทั่วไป 600 บาท/คน/วัน
4 เอกสารประกอบการใช้สิทธิบัตร
  1.บัตรประจำตัวประชาชน
  2. หนังสือส่งต่อการรักษา
  3. บัตรประจำตัวผู้พิการ (หากใช้สิทธิผู้พิการ)

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 08/03/2565

ข้อมูลจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำโรงพยาบาล

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เฉพาะทาง
1 นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จิตเวชทั่วไป
2 นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล ที่ปรึกษาโรงพยาบาล จิตเวชชุมชน
3 นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ขรก.บำนาญ) จิตเวชทั่วไป, จิตเวชชุมชน
4 นพ.อภิชาติ ดำรงไชย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ จิตเวชทั่วไป, จิตเวชชุมชน
5 นพ.กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ จิตเวชทั่วไป
6 นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ อายุรแพทย์ สาขาประสาทวิทยา
7 พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญ จิตเวชทั่วไป, จิตเวชชุมชน
8 นพ.พิเศษ เมธาภัทร นายแพทย์เชี่ยวชาญ อายุรแพทย์ สาขาประสาทวิทยา
9 นพ.กนิษฐพจน์ เจริญภักดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จิตเวชทั่วไป
10 นพ.จักริน ปิงคลาศัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
11 นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จิตเวชทั่วไป, จิตเวชชุมชน
12 นพ.กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จิตเวชทั่วไป
13 นพ.การันตร์ วงศ์ปราการสันติ นายแพทย์ชำนาญการ จิตเวชทั่วไป, จิตเวชชุมชน, จิตเวชสื่อ
14 พญ.อทิตยาพร แก้ววรรณ นายแพทย์ชำนาญการ จิตเวชทั่วไป
15 นพ.กฤษณ์ติพงษ์ อรัญสิทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการ จิตเวชทั่วไป
16 นพ.ปองปรีดา แสนจิตต์ นายแพทย์ชำนาญการ เวชศาสตร์ครอบครัว
17 นพ.พงศ์รวี เธียรสิริคุณ นายแพทย์ปฏิบัติการ

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 08/03/2565

ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD

วัน/เวลา เช้า 09.00 - 12.00 น. บ่าย 13.00 - 16.30 น.
วันจันทร์ นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล
นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ
นพ.พงศ์รวี เธียรสิริคุณ
นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน์
นพ.อภิชาติ ดำรงไชย
นพ.กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล
นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ(09.00-14.00 น.)
นพ.พงศ์รวี เธียรสิริคุณ
นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน์
นพ.อภิชาติ ดำรงไชย
นพ.กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล
วันอังคาร นพ.การันตร์ วงศ์ปราการสันติ
นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ(ประสาทวิทยา)
พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว
นพ.กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา
นพ.กฤษณ์ติพงษ์ อรัญสิทธิ์
นพ.การันตร์ วงศ์ปราการสันติ
นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ(ประสาทวิทยา)
พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว
นพ.กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา
นพ.กฤษณ์ติพงษ์ อรัญสิทธิ์
วันพุธ นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล
นพ.พิเศษ เมธาภัทร (ประสาทวิทยา)
พญ.อทิตยาพร แก้ววรรณ
นพ.ปองปรีดา แสนจิตต์
นพ.อภิชาติ ดำรงไชย
นพ.กนิษฐพจน์ เจริญภักดี
นพ.จักริน ปิงคลาศัย(จิตเวชเด็กและวัยรุ่น)
นพ.พิเศษ เมธาภัทร (ประสาทวิทยา)
พญ.อทิตยาพร แก้ววรรณ
นพ.ปองปรีดา แสนจิตต์
นพ.อภิชาติ ดำรงไชย
นพ.กนิษฐพจน์ เจริญภักดี
นพ.จักริน ปิงคลาศัย(จิตเวชเด็กและวัยรุ่น)
วันพฤหัสบดี นพ.การันตร์ วงศ์ปราการสันติ
นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ(ประสาทวิทยา)
พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว
นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน์
นพ.พงศ์รวี เธียรสิริคุณ
นพ.ปองปรีดา แสนจิตต์
นพ.การันตร์ วงศ์ปราการสันติ
นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ(ประสาทวิทยา)
พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว
นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน์
นพ.พงศ์รวี เธียรสิริคุณ
นพ.ปองปรีดา แสนจิตต์
วันศุกร์ นพ.พิเศษ เมธาภัทร(ประสาทวิทยา)
พญ.อทิตยาพร แก้ววรรณ
นพ.กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา
นพ.กฤษณ์ติพงษ์ อรัญสิทธิ์
นพ.กนิษฐพจน์ เจริญภักดี
นพ.จักริน ปิงคลาศัย(จิตเวชเด็กและวัยรุ่น)
นพ.พิเศษ เมธาภัทร(ประสาทวิทยา)
พญ.อทิตยาพร แก้ววรรณ
นพ.กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา
นพ.กฤษณ์ติพงษ์ อรัญสิทธิ์
นพ.กนิษฐพจน์ เจริญภักดี
นพ.จักริน ปิงคลาศัย(จิตเวชเด็กและวัยรุ่น)

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 08/03/2565

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่