READ ARTICLE

ผลของการบำบัดฟื้นฟูจิตใจต่อความคับข้องใจของผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการผูกมัด

01/10/2563
READ ARTICLE

ผลของโปรแกรมการสนับสนุนให้พัฒนาตนเองตามหลัก 12 ขั้นตอนต่อการหยุดดื่มของผู้ติดสุรา

01/10/2563
READ ARTICLE

ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกับการควบคุมความโกรธต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเภท

01/10/2563
READ ARTICLE

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจต่อความคิดฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

01/10/2563
READ ARTICLE

การบำบัดการเสริมสร้างแรงจูงใจในการลดการดื่มต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการดื่มของผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์ชาย

01/10/2563
READ ARTICLE

ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการดื่มของผู้ที่เป็นโรคติดแอลกอฮอล์

01/10/2563
READ ARTICLE

ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาแบบญาติมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการร่วมมือใช้ยา สำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

01/10/2563
READ ARTICLE

ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจผู้ดูแลต่อความสามารถในการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

01/10/2563
READ ARTICLE

การพัฒนาระบบการรับยาของผู้ป่วยจิตเวชจากโรงพยาบาลสู่ร้านยา

01/10/2563
READ ARTICLE

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยติดแอลกอฮอล์

01/10/2563
READ ARTICLE

การพัฒนาตำรับยาเม็ดช็อกโกแลตมีลอคซิแคมด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ

01/10/2563
READ ARTICLE

การพัฒนาระบบการจัดส่งยาไปรษณีย์ในช่วงระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงพยาบาลสวนปรุง

01/10/2563
READ ARTICLE

การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ตำรับยาริสเพอริโดนในรูปแบบยาน้ำใส

01/10/2563

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่