งานบริการผู้ป่วยนอก

อ่าน คลิกเลย

ข้อมูลจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อ่าน คลิกเลย
ลำดับ คลินิก วัน เวลา
1. คลินิกจิตเวชทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
2. คลินิกคนใจเด็ด (คลินิกสุรา) alcohol พุธ 08.00 - 16.00 น.
3. คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น พุธและศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
4. คลินิกรักษ์ส่งเสริม (คลินิกโรคจิตเภท) Schizophrenia อังคาร 08.00 - 16.00 น.
5. แพทย์ระบบประสาท อังคาร - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
6. คลินิกโรคซึมเศร้า (MDD) จันทร์ 08.00 - 16.00 น.
7. คลินิกสูงอายุ พฤหัสบดี 08.00 - 16.00 น.
8. คลินิกนิติจิตเวช จันทร์ 13.00 - 16.00 น.
9. คลินิกรักษ์ส่งเสริม (Schizophrenia) อังคาร 08.00 - 16.00 น.
10. คลินิกสารเสพติด ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.

บริการจิตเวชฉุกเฉิน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เป็นอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง (โทรศัพท์ปรึกษาการบริการจิตเวชฉุกเฉินได้ที่ 0 5390 8500 ต่อ 60111)

บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ให้บริการในวันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

นัดหมายล่วงหน้า 053-908500 ต่อ 20323 ในเวลาราชการ

ข้อมูลจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำโรงพยาบาล

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เฉพาะทาง
1 นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จิตเวชทั่วไป
2 นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล ที่ปรึกษาโรงพยาบาล จิตเวชชุมชน
3 นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ขรก.บำนาญ) จิตเวชทั่วไป, จิตเวชชุมชน
4 นพ.อภิชาติ ดำรงไชย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ จิตเวชทั่วไป, จิตเวชชุมชน
5 นพ.กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ จิตเวชทั่วไป
6 นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ อายุรแพทย์ สาขาประสาทวิทยา
7 พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญ จิตเวชทั่วไป, จิตเวชชุมชน
8 นพ.พิเศษ เมธาภัทร นายแพทย์เชี่ยวชาญ อายุรแพทย์ สาขาประสาทวิทยา
9 นพ.กนิษฐพจน์ เจริญภักดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จิตเวชทั่วไป
10 นพ.จักริน ปิงคลาศัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
11 นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จิตเวชทั่วไป, จิตเวชชุมชน
12 นพ.กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จิตเวชทั่วไป
13 นพ.การันตร์ วงศ์ปราการสันติ นายแพทย์ชำนาญการ จิตเวชทั่วไป, จิตเวชชุมชน, จิตเวชสื่อ
14 พญ.อทิตยาพร แก้ววรรณ นายแพทย์ชำนาญการ จิตเวชทั่วไป
15 นพ.กฤษณ์ติพงษ์ อรัญสิทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการ จิตเวชทั่วไป
16 พญ.พิชาภัค จรัสรัศมี นายแพทย์ปฏิบัติการ จิตเวชทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 20/07/2566

 

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่