งานบริการผู้ป่วยนอก

อ่าน คลิกเลย

ข้อมูลจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อ่าน คลิกเลย

บริการจิตเวชฉุกเฉิน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เป็นอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง (โทรศัพท์ปรึกษาการบริการจิตเวชฉุกเฉินได้ที่ 0 5390 8500 ต่อ 60111)

ลำดับ คลินิก วัน เวลา
1. คลินิกจิตเวชทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
2. คลินิกคนใจเด็ด พุธและศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
3. คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น พุธและศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
4. คลินิกรักษ์จิต อังคาร 08.00 - 16.00 น.
5. แพทย์ระบบประสาท อังคาร - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
6. คลินิกโรคซึมเศร้า จันทร์ 08.00 - 16.00 น.
7. คลินิกสูงอายุ พฤหัสบดี 08.00 - 16.00 น.
8. คลินิกนิติจิตเวช จันทร์ 13.00 - 16.00 น.

บริการจิตเวชฉุกเฉิน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เป็นอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง (โทรศัพท์ปรึกษาการบริการจิตเวชฉุกเฉินได้ที่ 0 5390 8500 ต่อ 60111)

บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ให้บริการในวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 12.00 น.

สำหรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปที่ไม่ฉุกเฉิน (นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 0 5390 8500 ต่อ 60208) ในเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 08.00 - 16.00 น.

ข้อมูลจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำโรงพยาบาล

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เฉพาะทาง
1 นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล จิตเวชทั่วไป
2 นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล ที่ปรึกษาโรงพยาบาล จิตเวชชุมชน
3 นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ขรก.บำนาญ) จิตเวชทั่วไป, จิตเวชชุมชน
4 นพ.อภิชาติ ดำรงไชย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ จิตเวชทั่วไป, จิตเวชชุมชน
5 นพ.กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ จิตเวชทั่วไป
6 นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ อายุรแพทย์ สาขาประสาทวิทยา
7 พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญ จิตเวชทั่วไป, จิตเวชชุมชน
8 นพ.พิเศษ เมธาภัทร นายแพทย์เชี่ยวชาญ อายุรแพทย์ สาขาประสาทวิทยา
9 นพ.กนิษฐพจน์ เจริญภักดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จิตเวชทั่วไป
10 นพ.จักริน ปิงคลาศัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
11 นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จิตเวชทั่วไป, จิตเวชชุมชน
12 นพ.กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จิตเวชทั่วไป
13 นพ.การันตร์ วงศ์ปราการสันติ นายแพทย์ชำนาญการ จิตเวชทั่วไป, จิตเวชชุมชน, จิตเวชสื่อ
14 พญ.อทิตยาพร แก้ววรรณ นายแพทย์ชำนาญการ จิตเวชทั่วไป
15 นพ.กฤษณ์ติพงษ์ อรัญสิทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการ จิตเวชทั่วไป
16 นพ.ปองปรีดา แสนจิตต์ นายแพทย์ชำนาญการ เวชศาสตร์ครอบครัว
17 นพ.พงศ์รวี เธียรสิริคุณ นายแพทย์ปฏิบัติการ

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 08/03/2565

ตารางแพทย์ออกตรวจ OPD

วัน
ห้องตรวจ
โทร
09.00-12.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น.
จันทร์
14
60120 นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล  
15
60128    
16
60327 พญ.พิชาภัค จรัสรัศมี พญ.พิชาภัค จรัสรัศมี
17
60339 นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน์ นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน์
18
60204 นพ.อภิชาติ ดำรงไชย นพ.อภิชาติ ดำรงไชย
19
60684 นพ.กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล นพ.กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล
อังคาร
14
60120 นพ.การันตร์ วงศ์ปราการสันติ นพ.การันตร์ วงศ์ปราการสันติ
15
60128 นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ (Neuro) นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ (Neuro)
16
60327 พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว
17
60339 นพ.กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา นพ.กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา
18
60204 นพ.กฤษณ์ติพงษ์ อรัญสิทธิ์ นพ.กฤษณ์ติพงษ์ อรัญสิทธิ์
19
60684    
พุธ
ชั้น 2
60329 นพ.จักริน ปิงคลาศัย (จิตเวชเด็ก) นพ.จักริน ปิงคลาศัย (จิตเวชเด็ก)
14
60120 นพ.สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล  
15
60128 นพ.พิเศษ เมธาภัทร (Neuro) นพ.พิเศษ เมธาภัทร (Neuro)
16
60327 พญ.อทิตยาพร แก้ววรรณ พญ.อทิตยาพร แก้ววรรณ
17
60339 พญ.พิชาภัค จรัสรัศมี พญ.พิชาภัค จรัสรัศมี
18
60204 นพ.อภิชาติ ดำรงไชย นพ.อภิชาติ ดำรงไชย
19
60684 นพ.กนิษฐพจน์ เจริญภักดี นพ.กนิษฐพจน์ เจริญภักดี
พฤหัสบดี
14
60120 นพ.การันตร์ วงศ์ปราการสันติ นพ.การันตร์ วงศ์ปราการสันติ
15
60128 นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ (Neuro) นพ.ภูมินทร์ ชลาชีวะ (Neuro)
16
60327 พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว พญ.กิตติวรรณ เทียมแก้ว
17
60339 นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน์ นพ.วจนะ เขมะวิชานุรัตน์
18
60204 นพ.กฤษณ์ติพงษ์ อรัญสิทธิ์ นพ.กฤษณ์ติพงษ์ อรัญสิทธิ์
19
60684    
ศุกร์
ชั้น 2
60329 นพ.จักริน ปิงคลาศัย (จิตเวชเด็ก) นพ.จักริน ปิงคลาศัย (จิตเวชเด็ก)
14
60120 นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ (ถึง 14.30 น.)
15
60128 นพ.พิเศษ เมธาภัทร (Neuro) นพ.พิเศษ เมธาภัทร (Neuro)
16
60327 พญ.อทิตยาพร แก้ววรรณ พญ.อทิตยาพร แก้ววรรณ
17
60339 นพ.กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา นพ.กิตติศักดิ์ วิบูลย์มา
18
60204    
19
60684 นพ.กนิษฐพจน์ เจริญภักดี นพ.กนิษฐพจน์ เจริญภักดี

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 01/08/2565

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่