• video
  new_normal
 • suanprung
 • คุณธรรม 3 ประการ
  โรงพยาบาล
  สวนปรุง
  bluepolygonbg
  sp_human
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
 • suanprung
 • suanprung
 • suanprung
 • suanprung

โรงพยาบาลสวนปรุงให้บริการในวันทำการราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทรหาเรา: 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595

READ ARTICLE

การรับยาทางไปรษณีย์โรงพยาบาลสวนปรุง

2022-09-29
READ ARTICLE

ร่วมปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยจิตเวช

2022-03-31
READ ARTICLE

อาการทางจิตที่ต้องได้รับการรักษาโดยด่วน

2022-12-02
READ ARTICLE

ประกาศวันหยุดราชการ

2022-12-01
READ ARTICLE

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

2022-11-30
READ ARTICLE

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น

2022-11-28
icon_tele

visit Suanprung's Telepsychiatry

ระบบบริการ Telepsychiatry ของโรงพยาบาลสวนปรุง

สามารถติดต่อเพื่อขอรับ Username ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์


adver
READ ARTICLE

แนวทางการบำบัดรักษา

31 มีนาคม 2565
READ ARTICLE

คู่มืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย

1 เมษายน 2565
adver

ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (สถาบันพัฒนาการเด็กฯ) 02/12/2565
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลสวนปรุง" 02/12/2565
ประชาสัมพันธ์.ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขั้นเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2566 (กอง บค.ฯ) 29/11/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (สำนักวิชาการฯ) 17/11/2565
ประกาสรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรมสุขภาพจิต) 14/11/2565
ขอความอนุเคราะห์แระชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (รพ.ศรีธัญญา) 04/11/2565
สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ 01/11/2565
กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ 01/11/2565

ข่าวประกวดราคา/แผนและผลการดำเนินงาน [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

2.ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยต่างชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 23/11/2565

3.เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

4.เผยแพร่ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

5.เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

6.ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข COVID-19 โรงพยาบาลสวนปรุง

ข้อมูลสุขภาพจิต

สื่อ/รายการโทรทัศน์

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

icon_youtube  visit Suan Prung's Youtube Channel

ติดตามรายการต่างๆของโรงพยาบาลสวนปรุงได้ที่ Youtube Channel

เว็บ Link สวนปรุง

DASHBOARD

สถานการณ์การฆ่าตัวตายเขตสุขภาพที่ 1

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์

ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลสวนปรุง

จิตเวชวิทยาสาร

วารสารโรงพยาบาลสวนปรุง

ห้องสมุดสวนปรุง

แหล่งรวบรวมหนังสือของโรงพยาบาลสวนปรุง

งานวิจัย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยในคน

จริยธรรมการวิจัยในคน

ศูนย์ป้องกันการติดเชื้อ

กลุ่มงาน IC โรงพยาบาลสวนปรุง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

เว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลการดำเนินงาน/สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ศูนย์ราชการใสสะอาด

การดำเนินงานด้านความโปร่งใสของหน่วยงาน

นิติจิตเวช

นิติจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง

มูลนิธิสุขภาพจิต

มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (HR)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

เว็บไซต์ข้อมูลตัวชี้วัด/แผนงาน/โครงการ

GREEN & CLEAN

การพัฒนางาน GREEN & CLEAN

สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง

หนังสือ/คู่มือ

มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

หนังสือ/คู่มือ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

คลังความรู้

แหล่งรวบรวมความรู้/สถิติ/งานวิจัย

DHM e-Library

ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่