• suanprung
 • คุณธรรม 3 ประการ
  โรงพยาบาล
  สวนปรุง
  bluepolygonbg
  sp_human
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
 • suanprung
 • suanprung
 • suanprung
 • suanprung

โรงพยาบาลสวนปรุงให้บริการในวันทำการราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทรหาเรา: 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595

READ ARTICLE ภาพประกาศเกียรติคุณ

ประกาศเกียรติคุณ

2024-06-12
READ ARTICLE ภาพขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

2024-05-24

READ ARTICLE คู่มือสิทธิผู้ป่วยจิตทุเลา

คู่มือสิทธิผู้ป่วยจิตทุเลา

10 เมษายน 2567
READ ARTICLE แนวทางการบำบัดรักษา

แนวทางการบำบัดรักษา

31 มีนาคม 2565
READ ARTICLE คู่มือ สิทธิและระบบบริการด้านสิทธิสำหรับผู้ป่วยจิตทุเลา

คู่มือ สิทธิและระบบบริการด้านสิทธิสำหรับผู้ป่วยจิตทุเลา

10 เมษายน 2567
adver

ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา) 19/06/2567
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ศูนย์ที่ 11 ) 19/06/2567
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (รพ.จิตเวชเลย) 13/06/2567
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งเภสัชกร) 11/06/2567
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รพ.จิตเวชนครสวรรค์) 21/05/2567
รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายคาบ) จำนวน 1 อัตรา 05/01/2567
รับย้ายหรือโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 อัตรา 28/08/2566

ข่าวประกวดราคา/แผนและผลการดำเนินงาน [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-พ.ศ.2572 โครงการเช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนปรุง 07/06/2567

2.ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 14/06/2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 07/06/2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุ้นเพื่อการฝึกการเรียนรู้และเสริมสร้างการทำงานของสมองด้วยโปรแกรม Neurofeedback จำนวน 1 เครื่อง 28/05/2567

3.เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนปรุง (รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 2 คัน 14/06/2567
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนปรุง 10/06/2567

4.เผยแพร่ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุ้นเพื่อการฝึกการเรียนรู้และเสริมสร้างการทำงานของสมองด้วยโปรแกรม Neurofeedback จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2567

5.เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

6.ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

ข้อมูลสุขภาพจิต

สื่อ/รายการโทรทัศน์

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

icon_youtube  visit Suan Prung's Youtube Channel

ติดตามรายการต่างๆของโรงพยาบาลสวนปรุงได้ที่ Youtube Channel

เว็บ Link สวนปรุง

DASHBOARD

สถานการณ์การฆ่าตัวตายเขตสุขภาพที่ 1

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์

ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลสวนปรุง

จิตเวชวิทยาสาร

วารสารโรงพยาบาลสวนปรุง

ห้องสมุดสวนปรุง

แหล่งรวบรวมหนังสือของโรงพยาบาลสวนปรุง

งานวิจัย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยในคน

จริยธรรมการวิจัยในคน

ศูนย์ป้องกันการติดเชื้อ

กลุ่มงาน IC โรงพยาบาลสวนปรุง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

เว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลการดำเนินงาน/สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ศูนย์ราชการใสสะอาด

การดำเนินงานด้านความโปร่งใสของหน่วยงาน

นิติจิตเวช

นิติจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง

มูลนิธิสุขภาพจิต

มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง

หนังสือ/คู่มือ

มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

หนังสือ/คู่มือ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

DHM e-Library

ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (HR)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

เว็บไซต์ข้อมูลตัวชี้วัด/แผนงาน/โครงการ

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่