• video
  new_normal
 • suanprung
 • คุณธรรม 3 ประการ
  โรงพยาบาล
  สวนปรุง
  bluepolygonbg
  sp_human
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
 • suanprung
 • suanprung
 • suanprung
 • suanprung

โรงพยาบาลสวนปรุงให้บริการในวันทำการราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทรหาเรา: 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595

READ ARTICLE

ร่วมปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยจิตเวช

2022-03-31
READ ARTICLE

คลินิกแพทย์แผนไทย

2023-01-10
READ ARTICLE

อบไอน้ำสมุนไพร

2022-12-20
READ ARTICLE

อาการทางจิตที่ต้องได้รับการรักษาโดยด่วน

2022-12-02
READ ARTICLE

การรับยาทางไปรษณีย์โรงพยาบาลสวนปรุง

2022-09-29
icon_tele

visit Suanprung's Telepsychiatry

ระบบบริการ Telepsychiatry ของโรงพยาบาลสวนปรุง

สามารถติดต่อเพื่อขอรับ Username ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์


adver
READ ARTICLE

แนวทางการบำบัดรักษา

31 มีนาคม 2565
READ ARTICLE

คู่มืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย

1 เมษายน 2565
adver

ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์) 26/01/2566
รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 3 ตำแหน่ง (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ) 26/01/2566
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฯ) 26/01/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 13 อัตรา (สถาบันจิตเวชฯสมเด็จเจ้าพระยา) 26/01/2566
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 26/01/2566
รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา (สำนักงานศาลปกครอง) 26/01/2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ (สนง.ก.พ.) 26/01/2566
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 อัตรา (กรมวิทยาศาสตร์ฯ) 26/01/2566
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 26/01/2566
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 26/01/2566
แจ้งประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อ ขรก.ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 35 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต) 26/01/2566
รับโอน/ย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ) 09/01/2566
รับโอน/ย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (กรมธุรกิจฯ) 09/01/2566
รับโอน/ย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน (กรมสุขภาพจิต) 09/01/2566
ประชาสัมพันธ์.ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขั้นเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2566 (กอง บค.ฯ) 29/11/2565
สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ 01/11/2565

ข่าวประกวดราคา/แผนและผลการดำเนินงาน [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

2.ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

3.เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนปรุง 29/12/2565

4.เผยแพร่ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

5.เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยต่างชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 23/12/2565

6.ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข COVID-19 โรงพยาบาลสวนปรุง

ข้อมูลสุขภาพจิต

สื่อ/รายการโทรทัศน์

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

icon_youtube  visit Suan Prung's Youtube Channel

ติดตามรายการต่างๆของโรงพยาบาลสวนปรุงได้ที่ Youtube Channel

เว็บ Link สวนปรุง

DASHBOARD

สถานการณ์การฆ่าตัวตายเขตสุขภาพที่ 1

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์

ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลสวนปรุง

จิตเวชวิทยาสาร

วารสารโรงพยาบาลสวนปรุง

ห้องสมุดสวนปรุง

แหล่งรวบรวมหนังสือของโรงพยาบาลสวนปรุง

งานวิจัย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยในคน

จริยธรรมการวิจัยในคน

ศูนย์ป้องกันการติดเชื้อ

กลุ่มงาน IC โรงพยาบาลสวนปรุง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

เว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลการดำเนินงาน/สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ศูนย์ราชการใสสะอาด

การดำเนินงานด้านความโปร่งใสของหน่วยงาน

นิติจิตเวช

นิติจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง

มูลนิธิสุขภาพจิต

มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (HR)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

เว็บไซต์ข้อมูลตัวชี้วัด/แผนงาน/โครงการ

GREEN & CLEAN

การพัฒนางาน GREEN & CLEAN

สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง

หนังสือ/คู่มือ

มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

หนังสือ/คู่มือ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

คลังความรู้

แหล่งรวบรวมความรู้/สถิติ/งานวิจัย

DHM e-Library

ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่