1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-พ.ศ.2572 โครงการเช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนปรุง 07/06/2567
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568 07/05/2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ ที่นอนน้ำยางพารา (Water mattress) จำนวน 10 ผืน 20/03/2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvolsive Therapy (ECT) 19/03/2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถบริหารยาอัตโนมัติพร้อมระบบบริหารยาบนหอผู้ป่วยจำนวน 10 เครื่อง 19/03/2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบศูนย์ไม่น้อยกว่า 14 เตียง 19/03/2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก เพื่อให้บริการโรงพยาบาลสวนปรุงจำนวน 1 งาน 14/03/2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ โครงการเช่าเครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 21/02/2567
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกจำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 09/01/2567
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 27/12/2566
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 1 รายการได้แก่ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 27/12/2566
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการได้แก่ รถบริหารยาอัตโนมัติพร้อมระบบบริหารยาบนหอผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 27/12/2566
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 17/10/2566
ประกาศและรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) การคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงพยาบาลสวนปรุง (ครั้งที่ 3) 12/10/2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการผ้าแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 03/10/2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 12/09/2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 07/09/2566
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 05/09/2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 30/08/2566
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 1 รายการ 22/08/2566
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 17/08/2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนปรุง (รถตู้ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 18/11/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ 29/09/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 โครงการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ และผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ 22/09/2565
ยกเลิกประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 29/08/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าระบบจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติแบบครบวงจรจำนวน 1 งาน 24/08/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,331 ตารางเมตร 24/08/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 18/08/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 โครงการ โครงการการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 16/08/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 โครงการ โครงการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 16/08/2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 โครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายงาน ได้แก่ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) จำนวน 1 เครื่อง 15/08/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 09/08/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของรพ.สวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 2.โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 27/07/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง 01/07/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 03/05/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ โครงการเช่าระบบจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติแบบครบวงจร จำนวน 1 งาน 08/12/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 โครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทยด้านการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic Lift support unit:BLS) 20/09/2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง 03/09/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24/08/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถและถนนรอบอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 18082564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 โครงการ โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10/08/2564
ประกาศกรมสุขภาพจิต(โดยโรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่องการจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10/08/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 โครงการ โครงการการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยต่างชาติ และผู้ป่วยโรคติดต่ออุบ้ติใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 05/08/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) จำนวน 1 เครื่อง 04/08/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 20/07/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19/07/2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 08/07/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในบริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 22/02/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องประชุมสิริกิติยา ชั้น 3 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา จำนวน 1 งาน 06/01/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ 07/12/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18/11/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 19/10/2563
ประกาศเผยแพร่แผนกาาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 29/09/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบตกแต่งภายใน อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นโดยวิธีคัดเลือก 23/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 22/09/2563
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม(ร่าง)พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 โครงการได้แก่ จ่างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ขั้น พื้นที่ใช้สอย 745 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 03/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) 3 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 745 ตารางเมตรจำนวน 1 หลัง 03/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 02/09/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบตกแต่งภายใน ห้องประชุมสิริกิตติยาชั้น 3 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง 25/08/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 20/08/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ,ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 19/08/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ 17/08/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติจำนวน 1 งาน 17/08/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบตกแต่งภายใน อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นโดยวิธีคัดเลือก 17/08/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10/08/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 22/07/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ จ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์จำนวน 1 งาน 13/07/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ จ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน 2 หลัง 10/07/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ 01/06/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 23/03/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 13/03/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องผลิตยาสมุนไพรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19/02/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ที่นอนยางพารา(Water mattress) จำนวน 2 ชุด 30/01/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ 22/01/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ 03/12/2562
ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29/10/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ 04/10/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 04/10/2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 03/10/2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 2ชั้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 03/10/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 20/09/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง 30/08/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายใน 30/08/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงเว็ปไซต์โรงพยาบาลสวนปรุง 30/08/2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 29/08/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 07/08/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารบริเวณโรงพยาบาลสวนปรุง 28/05/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ 22/05/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 05/03/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ 05/03/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ 11/01/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 02/01/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 10/10/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10/10/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 09/10/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 09/10/2561
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 08/10/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ 27/09/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27/09/2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการโจรกรรมการทำให้สูญเสีย สูญหาย การก่อวินาศกรรมต่อชีวิต และทรัพย์สินของโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 04/09/2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 31/08/2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 31/08/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 29/08/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 10/08/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ 08/08/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 04/05/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 03/05/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 01/05/2561
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17/04/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 21/02/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22/01/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 โครงการ 18/01/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28/12/2560
ขออนุม้ติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 25/12/2560
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 25/12/2560
ขออนุญาตนำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงเว๊ปไซต์ของโรงพยาบาลสวนปรุงฯ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 23/11/2560
แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง (แบบ ก.)ประจำปีงบประมาณ 2561 31/10/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17/10/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27/09/2560
ประกาศกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จฯ (๑๑ เดือน) 27/09/2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26/09/2560
ประกาศกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จฯ (๑๑ เดือน) 21/09/2560
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 21/09/2560
ประกาศกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จฯ 19/09/2560
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลสวนปรุงฯ 19/09/2560
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาซักอบรีดผ้าประเภทต่าง ๆฯ 19/09/2560
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/06/2560
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงแฟลตพยาบาล 1 และ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/06/2560
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.

2.ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 14/06/2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 07/06/2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุ้นเพื่อการฝึกการเรียนรู้และเสริมสร้างการทำงานของสมองด้วยโปรแกรม Neurofeedback จำนวน 1 เครื่อง 28/05/2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการได้แก่ รถบริหารยาอัตโนมัติพร้อมระบบบริกหารยาบนหอผู้ป่วย จำนวน 10 เครื่อง 03/05/2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างเหมา/ปรับปรุงเครือข่ายหลัก เพื่อการให้บริการโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 1 งาน 04/04/2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การเช่าเครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งานด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 11/03/2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 19/02/2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 17/10/2566
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจรโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 10/10/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร โรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 03/10/2566
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจรโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 14/09/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจรโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 11/09/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 30/08/2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 12/06/2566
ประกวดราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยต่างชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 23/11/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 21/10/2565
ประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ระบบจัดยาอัตโนมัติและระบบตรวจสอบซองยาด้วยระบบรูปภาพ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/10/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ 29/09/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ และผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 22/09/2565
ยกเลิกประกาศประกวดราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ และผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 22/09/2565
ยกเลิกประกาศประกวดการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 20/09/2565
ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 19/09/2565
รายงานการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมการประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ 19/09/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 16/09/2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง 3 ชั้นฯจำนวน 1 หลัง 02/09/2565
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 02/09/2565
ยกเลิกประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ 31/09/2565
ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง 29/08/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง 3 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 2,331 ตารางเมตร 24/08/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 18/08/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้ออาหารสำเร็จสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 15/08/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 10/08/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในรพ.สวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 08/08/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดการจ้างเหมาทำความสะอาดต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น(ชั้นที่1)และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 21/07/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 27/07/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 27/07/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง 30/06/2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการเช่าระบบจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติแบบครบวงจร จำนวน 1 งาน 03/12/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 14/09/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง 06/09/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถและถนนรอบอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 17/08/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10/08/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 02/08/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 8 เครื่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30/07/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในการจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโภชนาการเดิม เป็นสำนักงานของกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 23/07/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายใน บริเวณห้องทันตกรรม ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้ใช้สอยประมาณ 166 ตร.ม. จำนวน 1 งาน 20/07/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งนาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 08/07/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ และผู้ป่วยติดต่ออุบัติใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 05/07/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 02/07/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงแผนกผู้ป่วยหญิง ความยาวประมาณ 165 เมตร จำนวน 1 งาน 05/04/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายใน บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 19/02/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจ้างปรับปรุงห้องประชุมสิริกิติยา ชั้น 3 อาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา จำนวน 1 งาน 29/12/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ 07/12/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564) 18/11/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 19/10/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ีใช้สอย 745 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 16/10/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 29/09/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรการจ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถ จำนวน 2 รายการ 29/09/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29/09/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 22/09/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างออกแบบตกแต่งภายใน อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น โรงพยาบาลสวนปรุง โดยวิธีคัดเลือก 11/09/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 02/09/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 18/08/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างออกแบบตกแต่งภายใน อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นโรงพยาบาลสวนปรุง 17/08/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาปรับปรุงบริเวณห้องโถงเจาะเลือดผู้ป่วย หน้าห้องปฏิบัติการจำนวน 1 งาน 21/07/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างปรับปรุงหลังคา จำนวน 2 หลัง 21/07/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์จำนวน 1 งาน 20/07/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ 20/07/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16/07/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 02/07/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19/06/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาการจ้างก่อสร้างอาคารล้างภาชนะบรรจุอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง 10/06/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้่างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23/03/2563
ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงฯ จำนวน 2 รายการ 12/03/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลสวนปรุง 21/02/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 14/02/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 30/01/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 28/11/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 27/11/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 11/11/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/10/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19/09/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1รายการ 12/09/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง 30/08/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 20/08/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 28/02/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ขนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 26/02/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 26/02/2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 07/12/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมจอภาพบันทึกและเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ (Defibrillator & Monitor) 06/12/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า แบบ Biphasic พร้อมจอภาพบันทึกและเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ (Defibrillator & Monitor) 06/12/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นฯโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/11/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 01/11/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS(Transcranial Magnetic Stimulator) จำนวน 1 เครื่อง 22/10/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการโจรกรรม การทำให้สูญเสีย สูญหาย การก่อวินาศกรรมต่อชีวิต และทรัพย์สินของโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 08/10/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12/09/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 05/09/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 05/09/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 05/09/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการโจรกรรม การทำให้สูญเสีย สูญหาย การก่อวินาศกรรมต่อชีวิต และทรัพย์สินของโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 31/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/พิมพ์งานเอกสารของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 20/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 10/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 10/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 07/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 06/08/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31/07/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31/07/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31/07/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31/07/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26/07/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26/07/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26/07/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 19/07/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 19/07/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 19/07/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18/07/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16/07/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16/07/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16/07/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16/07/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12/07/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12/07/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างเหมาฯ จำนวน 5 รายการ 9/07/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27/06/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27/06/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27/06/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 2 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27/06/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 3 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27/06/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 2 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 25/06/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 25/06/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22/06/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22/06/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 21/06/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 13/06/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 13/06/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างซ่อมแซมต่อเติมห้องพักอาคารพักพยาบาล 1, 2 รวม 4 ห้อง จำนวน 1 รายการ 12/06/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 15 เครื่อง 07/06/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 07/06/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22/05/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22/05/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18/05/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18/05/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18/05/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 08/05/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17/05/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 06/05/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 04/05/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 03/05/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 01/05/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 01/05/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 01/05/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 25/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 25/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 25/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 24/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 19 รายการ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 10/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 03/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 2 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 03/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 03/04/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 2 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28/03/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22/03/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 3 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22/03/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 4 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22/03/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 2 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 21/03/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 2 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15/03/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15/03/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 2 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15/03/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 4 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12/03/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 2 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 07/03/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 07/03/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 07/03/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28/02/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28/02/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28/02/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26/02/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26/02/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 23/02/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 23/02/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22/02/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22/02/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจ้างปรับปรุงรั้ว ความยาวประมาณ 175 เมตร และก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าโรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน 21/02/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 21/02/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 21/02/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 21/02/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16/02/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16/02/2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15/02/2561

3.เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนปรุง (รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 2 คัน 14/06/2567
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนปรุง 10/06/2567
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถบริหารยาอัตโนมัติพร้อมระบบบริหารยาบนหอผูป่วยจำนวน 10 เครื่อง 07/05/2567
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักเพื่อการให้บริการโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 11/04/2567
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 14 เตียง จำนวน 1 เครื่อง 04/04/2567
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT) 21/02/2567
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 17/10/2566
ร่างประกาศแลร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 04/10/2566
ประกาศและรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) การคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงพยาบาลสวนปรุง (ครั้งที่ 2) 12/09/2566
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 22/08/2566
ร่างประกาศแลร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17/07/2566
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนปรุง 29/12/2565
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนปรุง (รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี) จำนวน 2 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24/08/2565
ร่างประกาศ โครงการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 17/08/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายงาน ได้แก่ เครื่องรักษาไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT)จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 16/08/2565
ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 10/08/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2565
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2565
ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การเช่าระบบจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติแบบครบวงจร จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/12/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยต่างชาติ และผู้ป่วยโรคติดต่ออุบ้ติใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 06/08/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) จำนวน 1 เครื่อง 05/08/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30/07/2564
ประกาศขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการโดยวิธีขายทอดตลาด 21/07/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง และตกแต่งภายใน บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นจำนวน 1 งาน 05/03/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายใน บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น จำนวน 1 งาน 25/02/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสิริกิติยา ขั้น 3 อาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/01/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/08/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 17/08/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11/08/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/07/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 งาน 23/07/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารล้างภาชนะบรรจุอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง 10/06/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาจำนวน 2 งาน 24/03/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/01/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ของรพ.สวนปรุงจำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 04/12/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) 13/11/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 30/10/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 24/10/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 22/10/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 02/09/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/08/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติจำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 11/03/2562
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติจำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/03/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติจำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) 07/01/2561
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า แบบ Biphasic พร้อมจอภาพบันทึกและเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ พร้อมอุปกรณ์ (Defibrillator & Monitor) 21/12/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง 20/11/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 02/11/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการโจรกรรม การทำให้สูญเสีย สูญหาย การก่อวินาศกรรมต่อชีวิตบุคคล และทรัพย์สินของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 10/10/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการโจรกรรม การทำให้สูญเสีย สูญหาย การก่อวินาศกรรมต่อชีวิตบุคคลและทรัพย์สินของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 06/09/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 03/09/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 03/09/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 03/09/2561
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/08/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมแซมต่อเติมห้องพักอาคารพักพยาบาล 1, 2 รวม 4 ห้อง จำนวน 1 รายการ 15/06/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถไฟฟ้า แบบ 6 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 18/05/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ 18/05/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ 04/05/2561
ขออนุญาตนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว ความยาวประมาณ ๑๗๕ เมตร และก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าโรงพยาบาลสวนปรุง 22/02/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ 25/01/2561
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา จำนวน 1 งาน 23/01/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถโมบายคลายเครียด จำนวน 1 คัน 19/01/2561
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจจ้าง...ปรับปรุงหลังคาตึกฝ้ายคำ 23/06/2560
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจจ้าง...ปรับปรุงหลังคาตึกเมตตา 23/06/2560
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจจ้าง...ปรับปรุงหลังคาอาคารคลังยา 23/06/2560

4.เผยแพร่ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุ้นเพื่อการฝึกการเรียนรู้และเสริมสร้างการทำงานของสมองด้วยโปรแกรม Neurofeedback จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2567
ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถบริหารยาอัตโนมัติพร้อมระบบบริหารยาบนหอผู้ป่วย จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2567
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก เพื่อการให้บริการโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 1 งาน ประจำปี 2567 22/04/2567
ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 14 เตียงจำนวน 1 เครื่อง 11/04/2567
ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy(ECT) จำนวน 1 เครื่อง 04/04/2567
ประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy(ECT) จำนวน 1 เครื่อง 28/02/2567
ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจรโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 02/10/2566
ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาทำความสำอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567)โดยวิธีคัดเลือก 28/09/2566
ประกาศคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงพยาบาลสวนปรุง 27/07/2566
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง การคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงพยาบาลสวนปรุง 21/07/2566
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การเช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนปรุง (รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)) 09/01/2566
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 2 คันด้วยเงินบำรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 08/12/2565
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ 29/09/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 29/08/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง 3 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,331 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 29/08/2565
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 17/08/2565
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 10/08/2565
ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดยาผู้ป่วยอันโนมัติแบบครบวงจร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2564
ประกาศจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 03/09/2564
ประกาศจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถและถนนรอบอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/08/2564
ประกาศประกวดซื้ออาหารปรุงสำเร็จหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยต่างชาติ และผู้ป่วยโรคติดต่ออุบ้ติใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 16/08/2564
ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2564
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/08/2564
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในบริเวณห้องทันตกรรม ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ขั้น 23/07/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายใน บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นจำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง และตกแต่งภายในบริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสิริกิตติยา ชั้น 3 อาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา จำนวน 1 งาน 18/01/2564
ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 15/12/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 745 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 29/10/2563
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 28/10/2563
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน 2 หลัง 23/07/2563

5.เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายได้ ได้แก่ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 16/05/2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงเครือข่ายหลักเพื่อการให้บริการโรงพยาบาลสวนปรุงจำนวน 1 งาน 13/05/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) จำนวน 1 เครื่อง 01/05/2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 11/04/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 06/11/2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริหารการผ้าแบบครบวงจรโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 06/11/2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงพยาบาลสวนปรุง (ครั้งที่2) 26/09/2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 24/08/2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงพยาบาลสวนปรุง 23/08/2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 09/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนปรุง (รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี) จำนวน 2 คัน 08/02/2566
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยต่างชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 23/12/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ,ผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 27/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/10/2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง 3 ชั้น 07/10/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยพิเศษต่างชาติและผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 29/09/2565
ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ 29/09/2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าระบบจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติแบบคบวงจรจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ 15/09/2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/09/2565
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งและเชื่อมต่อระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) จำนวน 1 งาน 08/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2564 04/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 04/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2564 04/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2565 04/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2565 04/04/2565
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเช่าระบบจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติแบบครบวงจรจำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27/12/2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ จำนวน 1 รายการได้แก่ รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic Life support unit:BLS)โดยวิธีคัดเลือก 08/10/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถและถนนรอบอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 1,500 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 09/09/2564
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2564
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ และผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 01/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในบริเวณห้องทันตกรรม ชั้น 1อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 166 ตร.ม.จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายใน บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องสิริกิติยา ชั้น 3 อาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2564
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2563
ผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/12/2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสมัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องจัดยาอันโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นโดยวิธีคัดเลือก 29/09/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 29/09/2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีคัดเลือก 29/09/2563
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23/09/2563
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 22/09/2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11/09/2563
ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 21/07/2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารล้างภาชนะบรรจุอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/07/2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 31/03/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/12/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/12/2562
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 744 ตารางเมตร จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27/09/2562
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/09/2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/09/2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/09/2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 09/09/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 23/05/2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมจอภาพบันทึก และเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ (Defibrillator Monitor) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง 25/12/2561
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/11/2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการโจรกรรม การทำให้สูญเสีย สูญหาย การก่อวินาศกรรมต่อชีวิตบุคคล และทรัพย์สินของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 30/10/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/09/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 26/09/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/09/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/09/2561
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน 3 รายการ 30/08/2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมต่อเติมห้องพักอาคารพักพยาบาล 1, 2 รวม 4 ห้อง จำนวน 1 รายการ 12/07/2561
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2561
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว ความยาวประมาณ 175 เมตร ปละก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าโรงพยาบาลสวนปรุงฯ จำนวน 1 งาน 20/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ 02/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารอุบลรัตนราชกัญญา จำนวน 1 งาน 02/03/2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถโมบายคลายเครียด จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2561
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,576 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง 13/02/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 24/10/2560
ขออนุญาตนำประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ เดือนฯ 24/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซักอบรีดผ้าประเภทต่างๆของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/10/2560
ประกาศกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/พิมพ์เอกสาร ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2560
ประกาศกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการโจรกรรม การทำให้สูญเสีย สูญหาย การก่อวินาศกรรมต่อชีวิตบุคคลและทรัพย์สินของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 27/09/2560
ขออนุญาตนำประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนว ๑ เดือนฯ 26/09/2560
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักอบรีดผ้าประเภทต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2561 26/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลสวนปรุงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ และอาคารกรุณา ประจำปีงบประมาณ 2561 26/09/2560
ขออนุญาตนำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล และปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา 15/09/2560
ขออนุญาตนำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล และปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา 12/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน 3 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงแฟลตพยาบาล 1 และ 2 จำนวน 1 งาน 2/08/2560
ขออนุญาตนำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลฯ 21/07/2560
ขออนุญาตนำประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล, เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา 5/06/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 30/05/2560
ขออนุญาตนำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการฯ 7/11/2559
ขออนุญาตนำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฯ 7/11/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโภชนาการ ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)ฯ 19/10/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/10/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าประเภทต่างๆของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/10/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลสวนปรุง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/10/2559
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/09/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/09/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมและติดตั้งลิฟท์โดยสารในอาคารคนไข้จิตเวช 90 เตียง (ตึกพิเศษปัญญา) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 18/12/2558
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 13/10/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ 23/09/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 22/09/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นงานเอกสาร ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 15/09/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ 4/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ 23/07/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ ประเภท จำนวน ๒ รายการ 17/07/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 16/07/2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารคนไข้จิตเวช (สามัญ) ๙๐ เตียง 24/06/2558
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 22/06/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต จำนวน ๑ ชุด 12/05/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ ประเภท ๙ รายการ 1/05/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ 24/04/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวุสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๖๒ รายการ 8/04/2558
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าประเภทต่าง ๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 5/10/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นงานเอกสารของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 30/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ ประเภท จำนวน ๓ รายการ 30/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมา จำนวน ๒ รายการ 29/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ 26/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ 24/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ 23/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ 19/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๖๙ รายการ 18/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ 18/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมชุดใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน ๑ ระบบ 17/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ๓ รายการ (จ้างเหมากั้นห้อง Excellence Center, จ้างเหมากั้นห้องสำนักงานยานพาหนะ และจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาลานตากผ้า) 12/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่ยา 10/09/2557
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา, อาคารจิตสันติ, อาคารผู้ป่วย จำนวน 9 หลัง, อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและอาคารหอพักปฐมา จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 03/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลสวนปรุง 02/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุแต่งกายจำนวน ๓ รายการ 31/03/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๓๗ รายการ 17/02/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 27/09/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นงานเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 26/09/2556
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุง จำนวน ๔ รายการ 26/09/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ ๒ ประเภท จำนวน ๓ รายการ 21/09/2556
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 19/09/2556
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ 19/09/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคู่มือพัฒนามาตรฐานบริการพยาบาล จิตเวชและสุขภาพจิต จำนวน ๑๑,๕๐๐ เล่ม 18/09/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุง ชั้น ๑ อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นห้องผลิตยา 30/08/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุง จำนวน ๔ รายการ 22/08/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 20/08/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 14/08/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ 7/08/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุง จำนวน ๓ รายการ 7/06/2556
ขออนุญาตปิดประกาศผลผู้ชนะ การประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) 30/05/2556
ขออนุญาตนำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุแต่งกาย และวัสดุงานบ้านงานครับ จำนวน ๗ รายการ 13/04/2556
ขออนุญาตปิดประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตนราชกัญญา,อาคารจิตสันติ, อาคารผู้ป่วย จำนวน ๑๐ หลัง, อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ และอาคารหอพักปฐมา 25/03/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ 7/02/2556
ขออนุญาตนำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ 30/11/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 28/09/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 19/09/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ 19/09/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุง จำนวน ๒ รายการ 12/09/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท 12/09/2555
ขออนุญาตปิดประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 6/09/2555
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 15/08/2555
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1/08/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแต่งกายจำนวน ๑๔ รายการ 17/07/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน ๑๐ รายการ 12/07/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ประเภท ๔ รายการ 9/07/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 24/05/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4/04/2555
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 15/02/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติจำนวน ๒ รายการ 30/11/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร 26/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก/อบ/รีด 26/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 26/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 26/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 19/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุแต่งกาย และวัสดุงานบ้านงานครัว 13/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ 13/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติจำนวน 5 รายการ 5/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักผ่อนผู้ป่วย 5/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 5/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึมอาคาร 29/08/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน 4 ประเภท 85 รายการ 25/08/2554
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 9/08/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลัก/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ 3/08/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 4 รายการ 21/07/2554

5.เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายได้ ได้แก่ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 16/05/2567
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงเครือข่ายหลักเพื่อการให้บริการโรงพยาบาลสวนปรุงจำนวน 1 งาน 13/05/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) จำนวน 1 เครื่อง 01/05/2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 11/04/2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 06/11/2566
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริหารการผ้าแบบครบวงจรโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 06/11/2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงพยาบาลสวนปรุง (ครั้งที่2) 26/09/2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 24/08/2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงพยาบาลสวนปรุง 23/08/2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 09/08/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนปรุง (รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี) จำนวน 2 คัน 08/02/2566
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยต่างชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 23/12/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ,ผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 27/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/10/2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง 3 ชั้น 07/10/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยพิเศษต่างชาติและผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 29/09/2565
ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ 29/09/2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/09/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าระบบจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติแบบคบวงจรจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ 15/09/2565
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/09/2565
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งและเชื่อมต่อระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) จำนวน 1 งาน 08/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2564 04/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 04/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2564 04/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2565 04/04/2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2565 04/04/2565
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเช่าระบบจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติแบบครบวงจรจำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27/12/2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ จำนวน 1 รายการได้แก่ รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic Life support unit:BLS)โดยวิธีคัดเลือก 08/10/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถและถนนรอบอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 1,500 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 09/09/2564
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2564
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ และผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 01/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในบริเวณห้องทันตกรรม ชั้น 1อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 166 ตร.ม.จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายใน บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องสิริกิติยา ชั้น 3 อาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2564
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2563
ผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/12/2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสมัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องจัดยาอันโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นโดยวิธีคัดเลือก 29/09/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 29/09/2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีคัดเลือก 29/09/2563
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23/09/2563
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 22/09/2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11/09/2563
ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 21/07/2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารล้างภาชนะบรรจุอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/07/2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 31/03/2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/12/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/12/2562
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดรคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 744 ตารางเมตร จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 162 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/11/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27/09/2562
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/09/2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/09/2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/09/2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 09/09/2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2562
ประกาศผู้ชนะการเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/06/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 23/05/2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบ Biphasic พร้อมจอภาพบันทึก และเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ (Defibrillator Monitor) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/01/2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,366 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง 25/12/2561
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/11/2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการโจรกรรม การทำให้สูญเสีย สูญหาย การก่อวินาศกรรมต่อชีวิตบุคคล และทรัพย์สินของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 30/10/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/09/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 26/09/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/09/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/09/2561
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/09/2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน 3 รายการ 30/08/2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมต่อเติมห้องพักอาคารพักพยาบาล 1, 2 รวม 4 ห้อง จำนวน 1 รายการ 12/07/2561
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/06/2561
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว ความยาวประมาณ 175 เมตร ปละก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าโรงพยาบาลสวนปรุงฯ จำนวน 1 งาน 20/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ 02/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารอุบลรัตนราชกัญญา จำนวน 1 งาน 02/03/2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถโมบายคลายเครียด จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2561
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,576 ตารางเมตร โรงพยาบาลสวนปรุง ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง 13/02/2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 24/10/2560
ขออนุญาตนำประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ เดือนฯ 24/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซักอบรีดผ้าประเภทต่างๆของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/10/2560
ประกาศกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/พิมพ์เอกสาร ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2560
ประกาศกรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการโจรกรรม การทำให้สูญเสีย สูญหาย การก่อวินาศกรรมต่อชีวิตบุคคลและทรัพย์สินของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 27/09/2560
ขออนุญาตนำประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนว ๑ เดือนฯ 26/09/2560
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักอบรีดผ้าประเภทต่างๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2561 26/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลสวนปรุงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ และอาคารกรุณา ประจำปีงบประมาณ 2561 26/09/2560
ขออนุญาตนำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล และปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา 15/09/2560
ขออนุญาตนำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล และปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา 12/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน 3 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงแฟลตพยาบาล 1 และ 2 จำนวน 1 งาน 2/08/2560
ขออนุญาตนำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลฯ 21/07/2560
ขออนุญาตนำประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ ลงเว็บไซต์ของโรงพยาบาล, เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ ณ บอร์ดประกาศ ชั้น G อาคารอุบลรัตนราชกัญญา 5/06/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 30/05/2560
ขออนุญาตนำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการฯ 7/11/2559
ขออนุญาตนำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฯ 7/11/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโภชนาการ ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)ฯ 19/10/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/10/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าประเภทต่างๆของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/10/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลสวนปรุง ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/10/2559
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/09/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/09/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมและติดตั้งลิฟท์โดยสารในอาคารคนไข้จิตเวช 90 เตียง (ตึกพิเศษปัญญา) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 18/12/2558
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 13/10/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ 23/09/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 22/09/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นงานเอกสาร ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 15/09/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ 4/08/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ 23/07/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ ประเภท จำนวน ๒ รายการ 17/07/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 16/07/2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารคนไข้จิตเวช (สามัญ) ๙๐ เตียง 24/06/2558
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ 22/06/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำการประเมินคุณภาพบริการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต จำนวน ๑ ชุด 12/05/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๓ ประเภท ๙ รายการ 1/05/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ รายการ 24/04/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวุสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๖๒ รายการ 8/04/2558
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าประเภทต่าง ๆ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 5/10/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นงานเอกสารของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 30/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ ๒ ประเภท จำนวน ๓ รายการ 30/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมา จำนวน ๒ รายการ 29/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ 26/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการ 24/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ 23/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ 19/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๖๙ รายการ 18/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ 18/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมชุดใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน ๑ ระบบ 17/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ๓ รายการ (จ้างเหมากั้นห้อง Excellence Center, จ้างเหมากั้นห้องสำนักงานยานพาหนะ และจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาลานตากผ้า) 12/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่ยา 10/09/2557
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา, อาคารจิตสันติ, อาคารผู้ป่วย จำนวน 9 หลัง, อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและอาคารหอพักปฐมา จำนวน 13 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 03/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลสวนปรุง 02/09/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุแต่งกายจำนวน ๓ รายการ 31/03/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท ๑๓๗ รายการ 17/02/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 27/09/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดสำเนาเอกสาร/ปริ้นงานเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 26/09/2556
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุง จำนวน ๔ รายการ 26/09/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ ๒ ประเภท จำนวน ๓ รายการ 21/09/2556
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 19/09/2556
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ 19/09/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคู่มือพัฒนามาตรฐานบริการพยาบาล จิตเวชและสุขภาพจิต จำนวน ๑๑,๕๐๐ เล่ม 18/09/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุง ชั้น ๑ อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นห้องผลิตยา 30/08/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุง จำนวน ๔ รายการ 22/08/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 20/08/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 14/08/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ 7/08/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุง จำนวน ๓ รายการ 7/06/2556
ขออนุญาตปิดประกาศผลผู้ชนะ การประกวดราคาการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) 30/05/2556
ขออนุญาตนำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุแต่งกาย และวัสดุงานบ้านงานครับ จำนวน ๗ รายการ 13/04/2556
ขออนุญาตปิดประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารอุบลรัตนราชกัญญา,อาคารจิตสันติ, อาคารผู้ป่วย จำนวน ๑๐ หลัง, อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพ และอาคารหอพักปฐมา 25/03/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ 7/02/2556
ขออนุญาตนำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ 30/11/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 28/09/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 19/09/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ 19/09/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม และปรับปรุง จำนวน ๒ รายการ 12/09/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน ๔ ประเภท 12/09/2555
ขออนุญาตปิดประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 6/09/2555
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 15/08/2555
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1/08/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแต่งกายจำนวน ๑๔ รายการ 17/07/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน ๑๐ รายการ 12/07/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ประเภท ๔ รายการ 9/07/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 24/05/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4/04/2555
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 15/02/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติจำนวน ๒ รายการ 30/11/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร 26/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก/อบ/รีด 26/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 26/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 26/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 19/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุแต่งกาย และวัสดุงานบ้านงานครัว 13/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ 13/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติจำนวน 5 รายการ 5/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักผ่อนผู้ป่วย 5/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 5/09/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึมอาคาร 29/08/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน 4 ประเภท 85 รายการ 25/08/2554
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 9/08/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลัก/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ 3/08/2554
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 4 รายการ 21/07/2554

6.ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่