1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ 29/09/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 โครงการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ และผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ 22/09/2565
ยกเลิกประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 29/08/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าระบบจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติแบบครบวงจรจำนวน 1 งาน 24/08/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวชสามัญ 90 เตียง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,331 ตารางเมตร 24/08/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 18/08/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 โครงการ โครงการการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 16/08/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 โครงการ โครงการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 16/08/2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 โครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายงาน ได้แก่ เครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า Electroconvulsive Therapy (ECT) จำนวน 1 เครื่อง 15/08/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของรพ.สวนปรุงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 2.โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 27/07/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง 01/07/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 03/05/2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ โครงการเช่าระบบจัดยาผู้ป่วยในอัตโนมัติแบบครบวงจร จำนวน 1 งาน 08/12/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 โครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทยด้านการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic Lift support unit:BLS) 20/09/2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง 03/09/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24/08/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถและถนนรอบอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 18082564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 โครงการ โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10/08/2564
ประกาศกรมสุขภาพจิต(โดยโรงพยาบาลสวนปรุง) เรื่องการจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10/08/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 โครงการ โครงการการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยต่างชาติ และผู้ป่วยโรคติดต่ออุบ้ติใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 05/08/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) จำนวน 1 เครื่อง 04/08/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 20/07/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19/07/2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 08/07/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในบริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 22/02/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องประชุมสิริกิติยา ชั้น 3 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา จำนวน 1 งาน 06/01/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ 07/12/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18/11/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 19/10/2563
ประกาศเผยแพร่แผนกาาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 29/09/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบตกแต่งภายใน อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นโดยวิธีคัดเลือก 23/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 22/09/2563
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม(ร่าง)พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) 3 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 745 ตารางเมตรจำนวน 1 หลัง 03/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ จ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์จำนวน 1 งาน 13/07/2563
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/06/2560
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงแฟลตพยาบาล 1 และ 2 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/06/2560