ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (รพ.สวนสราญรมย์)  ||  19/06/2567  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา)  ||  19/06/2567  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา)  ||  19/06/2567  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ศูนย์ที่ 11 )  ||  19/06/2567  ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน (รพ.จิตเวชเลย)  ||  13/06/2567  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัช 1 อัตรา(รพ.จิตเวชเลย)  ||  12/06/2567  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งเภสัชกร)  ||  11/06/2567  ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จำนวน 3 ตำแหน่ง (รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)  ||  31/05/2567  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ (รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์)  ||  31/05/2567  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรมอนามัย)  ||  24/05/2567  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รุ่น 14 (รอบ 1/2567)  ||  24/05/2567  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 (คณะแพทย์ฯศิริราชฯ)  ||  24/05/2567  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รพ.จิตเวชนครสวรรค์)  ||  21/05/2567  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ศูนย์สุขภาพจิตที่5)  ||  17/05/2567  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ปริญญาโท)  ||  16/05/2567  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน(รพ.จิตเวชเลยฯ)  ||  13/05/2567  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ (กรมสุขภาพจิตฯ)  ||  13/05/2567  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง (ตำแหน่งแพทย์แผนไทย,นักวิชาการสาธารณสุข,นักประชาสัมพันธ์)  ||  08/05/2567  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง (ตำแหน่งแพทย์แผนไทย,นักวิชาการสาธารณสุข,นักประชาสัมพันธ์)  ||  30/04/2567  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้)  ||  30/04/2567  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน (รพ.จิตเวชนครพนมฯ)  ||  29/04/2567  รับย้ายรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ (กรมสุขภาพจิต)  ||  29/04/2567  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปกิบัติการ จำนวน 86 อัตรา (กรมสุขภาพจิต)  ||  25/04/2567  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)  ||  24/04/2567  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลสวนปรุง (ตำแหน่งแพทย์แผนไทย,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์)  ||  24/04/2567  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลสวนปรุง(ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้))  ||  05/04/2567  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลสวนปรุง(ตำแหน่งแพทย์แผนไทย,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์))  ||  05/04/2567  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน  ||  04/04/2567  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ||  03/04/2567  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ||  03/04/2567  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รพ.ยุวประสาทฯ  ||  29/03/2567  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รพ.ยุวประสาทฯ  ||  29/03/2567  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รพ.ยุวประสาทฯ  ||  29/03/2567  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวการรับสมัครงาน  ||  29/03/2567  กรมสุขภาพจิต รับย้าน/รับโอน ข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 อัตรา  ||  29/03/2567  กรมอนามัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ..............  ||  29/03/2567  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  ||  26/03/2567  กรมสุขภาพจิต รับโอน/ย้ายข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา  ||  19/03/2567  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวรับสมัครงาน  ||  13/03/2567  ่รพ.จิตเวชเลยฯ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน  ||  07/03/2567  กรมสุขภาพจิตรับย้าย/รับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 2 อัตรา  ||  07/03/2567  กรมสุขภาพจิตรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ  ||  07/03/2567  สำนักเทคขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ||  07/03/2567  กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลปืปฏิบัติงานของหรมส่งเสริมสหกรณ์  ||  07/03/2567  กรมสุขภาพจิต ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน ขรก.ของส่วนราชการต่างๆ  ||  07/03/2567  รพ.จิตเวชสงขลาฯ ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน  ||  07/03/2567  รพ.ศรีธัญญา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  ||  07/03/2567  กรมประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ  ||  05/03/2567  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  ||  15/02/2567  ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (โรงพยาบาลสวนสราญรมย์)  ||  09/02/2567

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่